Hiển thị tất cả 16 kết quả

Van điện từ trong hệ thống tưới cây tự động là một phụ kiện quan trọng để điều khiển luồng nước. Nó hoạt động bằng cách sử dụng nguyên lý điện từ để mở hoặc đóng van, điều chỉnh lưu lượng nước đi qua hệ thống.

Van điện từ được kết nối với bộ điều khiển và nhận tín hiệu điện từ để thực hiện chức năng mở hoặc đóng. Khi nhận được tín hiệu, van sẽ hoạt động nhanh chóng và chính xác, giúp điều chỉnh lượng nước tưới và kiểm soát hệ thống tưới cây tự động một cách hiệu quả.